Är ett konsultföretag inom IT-utveckling och kommunikation med inriktning mot besöksnäringen. M2b har utvecklat Basetool som är ett av besöksnäringens viktigaste webbverktyg. För Västsvenska Turistrådet har vi utformat och utvecklar kontinuerligt den Virtuella Turistbyrån, www.vastsverige.com som idag används av samtliga destinationer i Västra Götaland samt utvecklingen av projektet Swedish Welcome, www.swedishwelcome.se. För SCR - Sveriges Campingägares Riksorganisation utvecklar vi www.camping.se

Växel 031-7740500
Framgång för svenska småföretag handlar om att jobba tillsammans. Webbverktyget Basetool har utvecklats ur företagens behov av ett enkelt verktyg för målinriktad och kostnadseffektiv marknadsföring samt administration av alla de delar som ingår i den turistiska upplevelsen.

Basetool uppfyller alla de krav som företagen ställer på en professionell kommunikationsplatttform för sin verksamhet. På kort tid har en rad svenska regioner och företag valt Basetool för sin marknadsföring och affärsverksamhet. Och kanske lika viktigt - fått ett webbverktyg som inte har något ”bäst före datum”, utan är en levande process som ständigt utvecklas i takt med sina kunders verksamhet.
Kraven på hållbar utveckling av svensk turism manifesteras bland annat i den nationella turismstrategin som lades fast 2010 där målsättningen är att Sverige år 2020 ska ha en turismomsättning på 500 miljarder kronor. Ska Sverige nå uppsatta mål behöver turismen bland annat öka tempot i destinationsutvecklingen.

Turistsupport är dotterbolag till M2B och erbjuder företag och organisationer verktyg och systemlösningar för en hållbar utveckling av besöksnäringen. Turistsupport utför redaktionella tjänster och strategisk konsultation inom destinationsutveckling.

Ulrika Modin Projektledning & kommunikation, ulrika[a]turistsupport.se 031-7881502
Henrik Björkman Försäljning, utbildning & support, henrik[a]turistsupport.se 031-7881511
Gunilla Esbjörnsson Information & kommunikation, gunilla[a]turistsupport.se 031-7881512
Sven Caspersson Projektsamordnare & support, sven[a]turistsupport.se 031-7881509
Susanne Mühlhausen Utbildning & support, susanne[a]turistsupport.se 031-7881510

Erik Dahlbergsgatan 3 | vån 3 | 411 26 Göteborg | Telefon: 031-788 15 00